Оцінювання студентів онлайн

Тести

У системі електронного навчання Moodle діяльність Тест може бути використана як інструмент проведення підсумкового контролю.

Рекомендації

 • Тести можуть містити типи питань, які оцінюються автоматично (наприклад, множинний вибір, відповідність, пропущені слова тощо), а також есе, які потребують оцінювання викладачем. Для підсумкових тестів рекомендується використовувати обидва типи питань;

 • Надайте студентам чіткі вказівки щодо проходження тестів, адже вони не матимуть змоги задати уточнюючі запитання викладачу (особливо якщо буде включено функцію Безпека браузера, яка відкриє тест на весь екран та заблокує можливість відкривати інші вікна).

Налаштування

Створення та налаштування тесту

Вибір та додавання нових питань у тест

Завдання

На платформі електронного навчання Moodle викладачі можуть створити діяльність Завдання, у якій студенти можуть подати будь-які письмові роботи.

Рекомендації

 • Рекомендується приймати роботи у форматі доданого документу (Word або PDF), щоб уникнути проблеми неузгодженості форматів, яка може виникати при копіюванні тексту у текстовий редактор Moodle.

 • Також можуть бути використані онлайн інструменти ( Гугл Документ, Гугл Таблиці, Презентації тощо) з поданням у відповідь лінку на необхідні документи.

 • Якщо специфіка навчального предмету вимагає, щоб завдання були виконані студентами від руки, то студенти можуть підготувати відповіді (малюнки, розрахунки тощо) та 1) відсканувати або 2) зробити фото виконаного завдання і завантажити у систему Moodle;

 • Якщо обрано варіант сканування чи фотографування, то не забудьте наголосити, що скани повинні бути достатньо темними, а фото чіткими, щоб роботу було можливо прочитати та оцінити;

 • Якщо підготовлені студентом файли перевищують дозволений системою обсяг (10 Мб), то файли необхідно завантажити на Гугл Диск та вставити відповідне посилання (з наданим доступом) у текстовий редактор Moodle.

Налаштування діяльності Завдання

Створення та налаштування

Налаштування перевірки робіт з Unicheck

Розподіл питань

Перегляд перевіреної Unicheck роботи

Оцінювання робіт

Усна відповідь

Усний екзамен рекомендується організувати на основі сервісу відеоконференцій Google Meet.

Рекомендації

 1. Надайте заздалегідь студентам чіткі інструкції щодо особливостей проведення усного екзамену в онлайн режимі, наприклад, порядок відповідей, час на підготовку та відповідь тощо.

 2. Розподіліть студентів на підгрупи, які матимуть свої часові проміжки. Це дозволить і студентам запланувати свій день (особливо тим, хто не має постійного доступу до обладнання чи інтернету), і викладачам запланувати технічні перерви.

 3. Надішліть студентам персональні запрошення на університетські електронні пошти (у випадку якщо не використовується підключення через сайт електронного навчання). Наявність індивідуальних запрошень дозволить:

 • дотримуватись погодженого графіку роботи;

 • ідентифікувати студентів.

 1. Розподіліть питання (білети) між студентами. Для економії часу розподіл білетів можна зробити попередньо. Для цього рекомендується зробити запис розподілу питань, щоб у студентів не виникало сумнівів щодо неупередженості викладача.

*Зверніть увагу, що попередньо розподіляються виключно номери білетів без розкриття питань.

 1. Під час відповіді студента, з метою його ідентифікації, у нього має бути включена вебкамера.

 2. Мікрофон викладача має бути включений під час відповіді студента. Це дозволить прискорити взаємодію та зменшить час очікування.

Налаштування

Розподіл питань

Попередній запис студентів на екзамен, оцінювання та електронна відомість