Проведення екзаменаційно-залікової сесії онлайн

Складання підсумкових заліків та іспитів виключно в онлайн-середовищі є непростим завданням, особливо коли багато предметів не були розроблені для вивчення в онлайн-середовищі. Проте зараз необхідно проводити підсумкове оцінювання за допомогою різних методів та інструментів, які дозволяють це зробити дистанційно. Ви повинні ретельно розглянути ризики та переваги різних видів підсумкового оцінювання для вибору оптимального у цьому надзвичайно незвичному семестрі.

Ми пропонуємо розглянути деякі проблеми та рекомендації щодо здачі дистанційних іспитів.

Цей документ висвітлює деякі аспекти, проблеми та рекомендації щодо підсумкового онлайн оцінювання. З усіх предметів де це можливо, підсумкове оцінювання цього семестру має бути синхронним, відкритим, гнучким та повинне орієнтуватися на досягнуті результати навчання, які ще не були оцінені.

Принципи

· Оберіть прості існуючі рішення

· Дотримуйтесь об’єктивності, справедливості та доброчесності

· Відповідальність за те, щоб знання студентів відповідали очікуваним результатам навчання

· Ми не можемо оцінювати те, що не вивчали

Виклики та ризики онлайн оцінювання

Багато хто з вас вже замислювалися над типом викликів, які можуть виникнути при проведенні підсумкового оцінювання в онлайн-режимі. Наприклад:

· може бути важко або практично неможливо контролювати студентів, які здають іспит, адже студенти, які здають іспити віддалено, можуть мати доступ до декількох браузерів, пристроїв, людей або цифрових інструментів, які перебувають поза вашим контролем;

· у багатьох студентів виникнуть технічні проблеми - Студенти можуть не мати відповідних пристроїв / середовища для здачі онлайн-іспитів. Це може включати поганий доступ до інтернету, відсутність доступу до веб-камери або навіть відсутність доступу до тихого простору, в якому можна скласти іспит;

· проблеми під час синхронних іспитів – студенти під час іспиту можуть потребувати одночасної допомоги, що може вплинути на проведення іспиту загалом тощо.

Рекомендовані види оцінювання

Через безліч проблем, які можуть виникати під час проведення підсумкового оцінювання в онлайн-режимі, вам слід, за можливості, використовувати альтернативне оцінювання. Ці рекомендації зосереджені також і на проведенні асинхронного підсумкового оцінювання, яке забезпечує гнучкі варіанти, щоб допомогти зменшити деякі технічні ризики синхронних іспитів.

Дослідницький проект чи есе

Рекомендований вид діяльності у системі Moodle: Завдання

Можливо, результати вашого курсу можна легко оцінити в невеликому проекті чи есе. За допомогою такого типу оцінювання ви пропонуєте студентам синтезувати та / або застосовувати свої знання для створення певного тексту.

Проекти або есе пропонують студентам виконати завдання або відповісти на запитання за допомогою досліджень. Термін виконання цього завдання 2 - 3 тижні. Готові тексти студенти повинні будуть завантажити у систему електронного навчання до визначеного викладачем терміну.

Тестові завдання

Рекомендований вид діяльності у системі Moodle: Тести

Виконання тестових завдань у системі електронного навчання університету. Такий вид оцінювання знань студентів може бути представлений тестами різного рівня складності та формату.

Поєднання різних форматів тестових завдань дозволяє пом’якшити основні ризики онлайн оцінювання. Окрім питань на запам’ятовування (обрати правильну відповідь, правильно/неправильно, співставлення тощо), рекомендується використовувати питання з короткою відповіддю. Такі питання покликані перевірити уміння студентів застосовувати отримані знання у практичних ситуаціях, здійснювати синтез знань та умінь. Наявність відкритих запитань проблемного характеру, з огляду на те, що студенти можуть використовувати всі доступні їм ресурси при проходженні тестів, дозволяє викладачу зосередити свою увагу на оцінюванні студентів, а не на запобіганні чи стримуванні їх дій під час проходження тестування.

Відкритий іспит (Open-Book Exam)

Рекомендований вид діяльності у системі Moodle: Завдання

Цей метод оцінювання, розроблений таким чином, що дозволяє студентам використовувати підручники, навчальні матеріали, записи та інші ресурси при підготовці відповіді на питання.

Основна передумова для відкритих іспитів полягає в тому, щоб викладачі розробляли такі питання, які потребують більш критичних та аналітичних відповідей, розвиваючи таким чином навички аналітичного мислення у студентів (порівняно з традиційними іспитами, які мають тенденцію заохочувати поступове навчання та більш поверхневе застосування знань).

Основними проблемами, які виникають під час використання відкритих іспитів, є те, що викладачі можуть не знати, як розробити ефективні екзаменаційні запитання, які вимагають від студентів застосувати їх знання через аналіз та критичне мислення, внаслідок чого студенти можуть отримати хибне уявлення про очікуваний результат, а відтак будуть неспроможними правильно підготуватись до відкритого іспиту Студенти можуть помилково припускати що іспит буде легким, і всі відповіді вони зможуть знайти в підручнику чи за допомогою інших ресурсів

Проведення відкритого іспиту передбачає, що студенти будуть ознайомлені з основними питаннями з курсу до іспиту, однак безпосередньо екзаменаційні завдання вони отримують на початку самого іспиту.

Виконання завдання може тривати до 5 годин з подальшим завантаженням підготовленої відповіді у систему електронного навчання.

Усний іспит

Рекомендований інструмент: Google Meet

Цей тип іспиту вимагає від викладача задавати запитання (які можуть бути, а можуть і не бути надані заздалегідь) студентам та оцінити їх відповідь, виходячи з очікуваних результатів навчання в курсі. Зауважте, що цей тип іспиту вимагає великого часу для кожного студента і не рекомендується для великих груп.

При організації такого іспиту академічні групи рекомендується розподіляти на підгрупи, яким будуть призначені часові межі для проведення іспиту.

Комбінування типів оцінювання

При проведенні оцінювання, кафедрами може бути прийняте рішення про комбінування типів оцінювання (наприклад тест та усний іспит) з відповідним розподілом балів. Обрані типи проведення оцінювання та розподіл балів повинні бути доведені до студентів щонайменше за 2 тижні до проведення іспиту/заліку, щоб студенти могли наперед спланувати доступ до потрібного обладнання.

Розподіл питань на екзамен

Розподіл питань на екзамен онлайн

Ця презентація розкриває основні способи розподілу питань у залежності від обраного типу екзамену, а також висвітлює основні моменти технічної реалізації